Democratie volgens Yusuf Al-Qaradawi

De turbulente gebeurtenissen in Egypte zijn ingegeven door het verzet tegen een autoritair en corrupt regime. De tijd van Hosni Mubarak, de man van $ 55 miljard, is voorbij. En de wereld juicht. Niemand is toch tegen een democratische revolutie?

We hebben hier op het eerste gezicht te maken met een retorische vraag. Het kenmerk van een retorische vraag is dat zij eigenlijk niet hoeft te worden beantwoord. Het antwoord is immers zo vanzelfsprekend dat het al besloten ligt in de vraag. Van links tot rechts, van seculier tot religieus, van oud tot jong: vrijwel ieder weldenkend mens steunt de roep om democratisering.

De eensgezindheid lijkt groot. Maar gaat het wel om een retorische vraag? Er zit namelijk één addertje onder het gras: het begrip “democratie”. Onder de vlag van de democratie varen namelijk verschillende schepen. Het vlaggeschip van de Egyptische vloot staat onder leiding van de Moslim Broederschap. Zij hebben bijzondere opvattingen over de democratie.

De onbetwiste geestelijk leider van de Moslim Broederschap is Yusuf al-Qaradawi, de 84-jarige Egyptische sheikh die zijn internationale beweging vanuit Qatar coördineert. Al-Qaradawi is de politieke en religieuze ideoloog van alle organisaties van Moslimbroeders in de wereld. In Nederland behoren de Tweede Kamerleden Al-Fassed en Marcouch tot zijn bewonderaars. De voormalige adviseur van de gemeente Rotterdam en hoogleraar Tareq Ramadan is ook een adept van Al-Qaradawi.

Het gedachtengoed van de Moslim Broederschap is door Al-Qaradawi in 1990 opgetekend in een studie die in Engelse vertaling is verschenen onder de titel Priorities of The Islamic Movement in The Coming Phase. Dit werk kan worden beschouwd als de politieke agenda van de Moslim Broederschap. En de afgelopen decennia is die agenda in Egypte vlekkeloos uitgevoerd. Het Islamitisch Ontwaken heeft een lange adem.

Al-Qaradawi wil een herleving van de ware Islam op alle niveaus in de samenleving en vestiging van een Islamitische staat. Dit vergt een gedegen en langdurige voorbereiding door een kleine groep goed opgeleide moslims. Zij hebben de taak om via onderwijs, politiek activisme, sociaal werk, intellectuele en wetenschappelijke arbeid en vooral jihad (bevrijding van muslim territories) systematisch te werken aan een volledig door de Islam bestuurde maatschappij. Al-Qaradawi bepleit daarbij een ruim gebruik van de moderne communicatiemedia. Hij wijt alle maatschappelijke problemen aan het verlaten van het pad van de Islam. Tegelijkertijd zegt hij daarbij niet de klok terug te willen draaien, maar herstel van de sharia in de moderne samenleving na te streven.

De Moslimbroeders hebben vooral door hun sociale – en onderwijsactiviteiten een brede aanhang onder de Egyptische bevolking opgebouwd. Zij zijn buiten de NDP, de partij van Mubarak, feitelijk de enige goed georganiseerde politieke beweging in het land met een duidelijk politiek programma. Al-Qaradawi heeft dat programma tot in detail beschreven. Zijn voorhoede van moslimactivisten moet goed geschoold zijn in de psychologie en de massacommunicatie. Zij moeten de taal kunnen spreken van hun politieke tegenstanders en door hen als serieuze en gelijkwaardige discussiepartners worden beschouwd. Al-Qaradawi vertrouwt op de kameleontische gaven van de leiders van zijn islamitische beweging. Pas je aan in woord en gebaar aan het politieke spel, maar houd het algemene doel van Islamitisch Ontwaken voor ogen. Tactisch opereren dus ten dienste van het verwerven van de macht.

Want om de macht gaat het in de politieke arena. Voor de Moslim Broederschap gaat het uiteindelijk om de absolute macht, niet om het delen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden met andere politieke stromingen. Het Islamitische Ontwaken is immers alomvattend en rust niet voor de maatschappij en de rechtsstaat volledig door Islamitische regels worden bestuurd. De meerpartijendemocratie is hoogstens een tussenfase, die uit tactische overwegingen van tijdelijke aard moet worden doorstaan. De vestiging van het nieuwe universele Kalifaat blijft het doel van de beweging. Letterlijk en figuurlijk. Al-Qaradawi ziet de islamisering van de gehele wereld en het primaat van de sharia als expliciet eindstadium van de politieke en religieuze ontwikkeling. Daarover laat hij in zijn Priorities of the Islamic Movement geen enkele twijfel bestaan.

De positie van Al-Qaradawi ten aanzien van de democratie is bijzonder ingenieus geconstrueerd. Het maakt tegelijkertijd duidelijk op welke wijze de Moslim Broederschap zich de komende tijd zal opstellen bij de vormgeving van het post-Mubaraktijdperk. Ik citeer de Priorities: “Wat ik wil benadrukken is dat Islam geen democratie is en dat democratie geen Islam is en dat ik liever heb dat islam niet met enig principe of systeem in verband wordt gebracht.”Al-Qaradawi wenst verder dat het Westerse democratische model niet wordt overgenomen vanwege de “slechte ideologieën en waarden” die er van uitgaan. De Islam is de basis van het recht en niet de democratie die het volk als bron van alle macht beschouwt.

Hiermee komen we bij een essentieel element in het betoog van Al-Qaradawi. De democratie vindt hij geen gevaar meer als de meerderheid van de bevolking moslim is volgens de leer van het Islamitisch Ontwaken. Want “van zo’n volk kan je niet verwachten dat ze wetten maakt die in strijd zijn met de Islam”. Elk angst voor niet-islamitische wetgeving en besluiten kan volgens Al-Qaradawi trouwens eenvoudig worden weggenomen door een wetsartikel dat bepaalt “dat elke wet die de onaanvechtbare bepalingen van de Islam schendt ongeldig is”. Daar is hij waar hij wezen wil: het gesloten systeem van de islamitische democratie. De vicieuze cirkel van de islamist is een feit. Als de bevolking is geïslamiseerd worden automatisch de goede wetten aangenomen. Zo makkelijk is het. En dan is de democratie ook geen probleem meer.

Ik hoop dat alle politici en opiniemakers, die nu zo enthousiast hun vreugde over het democratisch ontwaken van de Arabische wereld te kennen geven, zich realiseren dat woorden niet altijd overal hetzelfde betekenen. “Democratie” betekent voor de Moslim Broederschap iets heel anders dan voor de gemiddelde Nederlander.

Luister dan ook goed naar de woordvoerders van de Moslimbroeders als zij de democratisering van het Egyptische politieke bestel eisen. Besef goed wat zij daarmee bedoelen. In ieder geval staat hun interpretatie haaks op het westerse democratische model. Herken het autoritaire politieke wereldbeeld van Yusuf Al-Qaradawi. En als je nog steeds twijfelt en veel tijd en doorzettingsvermogen hebt: lees zijn Priorities of the Islamic Movement in The Coming Phase. Heel makkelijk op Internet te vinden. Mooi geschreven, maar met een griezelige boodschap.

Advertenties

6 comments

 1. De enige manier om de MB te corneren is een goede organisatie van de seculiere politieke groeperingen in Egypte. Met een duidelijk plan en eensgezind. Versplintering werkt de MB in de hand. Hoe langer Mubarak blijft zitten en geen maatregelen treft, des te groter de kans dat de MB aan invloed wint. Echter, als M. er in slaagt snel de macht over te dragen en er een tussenregering komt die vrije verkiezingen voorbereidt, waarbij met een duidelijke campagne wordt gepleit voor investeringen om een eind te maken aan de enorme werkloosheid, waarin duidelijke maatregelen worden afgekomdigd tegen corruptie onder ambtenaren en waarbij er een plan komt voor regulering voedselprijzen, dan is er hoop dat de MB gecornerd wordt.

 2. Een heel goed en duidelijk uiteengezet stuk Asher, dank u wel, ben het geheel met u eens.

  Wat mij ook opvalt, misschien niet aansluitend aan uw geschreven stuk, is dat alle moslims waar ook ter wereld een dubbel paspoort handhaven; waar ligt hun loyaliteit? oorlogen elders worden zo via onderdanen overal ter wereld “uitgevochten”.
  De “onderdanen” weigeren zich aan te pas, integreren en men ziet overal dat alle anderen zich aanpassen aan wat moslims “eisen”, dit in het kader van hun zogenaamde geloof( lees politieke ideologie. Hun “woord”wordt zo wijdverspreid en de önze”past zich aan hen aan.
  Ik weet wel waar “hun” loyalitiet ligt en dat is een totale islamitische wereld met sharia.
  Angstig gevoel!

 3. @Asher.
  Dit gezien?
  http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=4603

  The Muslim Brotherhood – in its own words
  PMW translation of
  “Jihad is the way” by Mustafa Mashhur
  Leader of the Muslim Brotherhood in Egypt, 1996-2002

  by Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik

  One of the results of the turmoil in Egypt is the rise in influence of the Muslim Brotherhood. In order to understand the implications, Palestinian Media Watch has translated the book Jihad is the way by Mustafa Mashhur, who was the official leader of the Muslim Brotherhood in Egypt 1996-2002. The book is the fifth volume of his full work called The Laws of Da’wa (Islamic missionary activity).

  In his book, Jihad is the way, Mashhur explains the fundamental concepts of the Muslim Brotherhood ideology. Mashhur’s teachings encompass subjects such as the Muslim Brotherhood’s goal of establishing an Islamic state, world domination under Islam, the public and personal religious duty of military Jihad, and the warning not to rush to Jihad until it is prepared and timed for maximum benefit.

 4. Dank je wel, Asher. Goed werk. En dan hebben we het nog niet gehad over de betrokkenheid van Uber Links in dit spel. Of beter misschien, crypto neo-socialistisch, want die ook een reveille toe. De ‘democratisering’ van de Arabische wereld is een spel voor idioten, die een dictatuur vervangen door een andere. Laten we voor de wereld hopen dat het goed afloopt. Hm.

 5. The Blaze: “Muslim Brotherhood’s Goals Uncovered: Global Islamic Conquest & Caliphate”

  (…) excerpts of a 1995 book written by the Muslim Brotherhood‘s fifth leader and translated by Palestinian Media Watch are lending a disturbing look at the group’s views and stated mission. “Jihad is the Way” is the last of a five-volume work, “The Laws of Da’wa,” written by Mustafa Mashhur, the reported leader of the Muslim Brotherhood in Egypt from 1996 until 2002. The Jerusalem Post reports that excerpts from the book detail the Brotherhood’s objectives, including the “global conquest of Islam” and “reestablishing the Islamic Caliphate, the “public and private duties of jihad” and the “struggles Muslims must wage against Israel.” (…) The book’s full text, translated by PMW, will be posted Wednesday on the organization’s website, Palwatch.org.
  http://www.theblaze.com/stories/muslim-brotherhoods-goals-uncovered-global-islamic-conquest-caliphate/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s