De pathologische prioriteiten van Mo Rabbae

Het kan verkeren. In een tijdsbestek waarin de Arabische wereld op zijn kop staat vanwege opstanden tegen dictatoriale leiders, de internationale gemeenschap militair optreedt tegen Libië, Japan lijdt onder de gevolgen van een vreselijke aardbeving en ernstige problemen in kerncentrales, stelt Mohamed Rabbae zijn prioriteiten.

Op zaterdag 19 maart jl., de Internationale Dag Tegen Het Racisme organiseerde hij met het Platform Stop Racisme en Uitsluiting een demonstratie in Amsterdam. Op de Dam uiteraard, om zo van de nodige media-aandacht verzekerd te zijn. Je zou verwachten dat de bejaarde voormalige Groen Links-activist zijn steun kwam betuigen aan de democratische krachten in de Arabische wereld die zich verzetten tegen hun uitbuiting door dictatoriale regimes.

Dat Mo de in ons land bestaande burgerlijke vrijheden zou uitdragen ten behoeve van de onderdrukte Arabische broeders. Dat hij een lans zou breken voor de democratie. Maar niets van dit alles. Rabbae kwam om het alleen in zijn hoofd bestaande pact tussen Israël en Geert Wilders gericht tegen de islamitische medemens aan de kaak te stellen. Via een “Demonstratie tegen Racisme en Uitsluiting”. First things first.

Demonstreren is een grondrecht in onze democratie. Gelukkig maar. Voor- en tegenstanders van welk maatschappelijk of politiek probleem dan ook hebben het recht om de straat op te gaan en zich uit te spreken. Ook Mohamed Rabbae en zijn achterban. Wat die achterban ook moge zijn. We weten al dat Mo één van de partijen van benadeelden is (namens de éénmansbeweging Landelijk Beraad Marokkanen) in het proces tegen Geert Wilders. We weten dat Mo niet vies is van het maken van Godwins en het vergelijken van de PVV met fascisme en nazisme. Dat is al triest genoeg. We weten ook dat Mo’s geraaskal zelfs Groen Links te gortig werd.

Het kan altijd nog erger. In een videoclip gemaakt van de demonstratie van 19 maart jl. begint Mo met de opmerking: “Wilders is een racist in dienst van Israël”. De link is gelegd. De aloude theorie van het Joodse wereldcomplot komt om de hoek kijken. En de Joden in Israël hebben nu Geert Wilders als stroman ingezet om hun snode plannen tot wereldoverheersing gestalte te geven. Dat is wat Mohamed Rabbae denkt en dat is wat Mohamed Rabbae zegt. Laat dit even goed tot u doordringen. Hoe zat het ook al weer met antisemitisme?

De VPRO heeft vorig jaar geleden een documentaire gemaakt over de PVV en de veronderstelde financiële banden van deze partij met de Israëlische regering en de “joodse lobby” in de Verenigde Staten. Deze documentaire is vervolgens allerwegen neergesabeld als een wanstaltig, suggestief stukje riooljournalistiek. Zelfs door Femke Halsema, herinner ik me, op Twitter. Een documentaire waar geen enkel feit of concrete aanwijzing voor ondersteuning van de Israëlische en Amerikaanse connectie ten tonele kon worden gebracht. Alleen maar de zelf gecreëerde gedachtenspinsels van een politiek-correcte programmamaker.

Geen probleem voor Mo! Rabbae borduurt gewoon lustig voort op de mythe van het Israël-Wilderscomplot. En gooit er nog een schepje bovenop. Zoals we van een sinds 1966 in Nederland wonende kolderactivist mogen verwachten. “Israël ziet dat de aanwezigheid van Arabieren en moslims in Europa op den duur invloed kan hebben op de politiek van Europa en de Europese Gemeenschap jegens Israël (…) en dan hebben ze in Geert Wilders een instrument om alles te doen om het leven voor de moslims, Arabieren en Turken zwaar te maken en het liefst om ze weg te krijgen uit Europa.” Laat u ook dit goed tot u doordringen.

Rabbae ziet een complot van de Joden tegen de islam. Sterker nog: tegen alle individuele moslims. Het perfide Israël heeft Geert Wilders daarom in dienst genomen om haat te zaaien tegen de moslims in Europa en ze uiteindelijk weg te krijgen. Te deporteren, om beter in de terminologie van de spreker te blijven. Eerst lekker angst- en haatzaaien en racisme bedrijven, dan conflicten creëren met en tussen de moslims en dan ze afvoeren. Zo denkt Mo over Wilders en over de grote Joodse-Israëlische samenzwering. Mo heeft de Protocollen van de Wijzen van Zion vast goed bestudeerd en verinnerlijkt.

Wie zegt dat het antisemitisme dood is of á la Pechtold een kwestie van “teveel testosteron van opgeschoten jongeren”? Van dat laatste kan je Mo met alle respect toch niet verdenken. Het antisemitisme, dat door minister Donner is gereduceerd tot een non-entiteit en een bijvangst van de secularisering van de samenleving, is helemaal niet dood. Mohamed Rabbae doet zijn uiterste best om de aloude Joodse complottheorie nieuw leven in te blazen. En dat allemaal in zijn streven naar vredelievendheid en wereldvrede. Lege, holle termen van een versleten radicaal activisme dat nog altijd teveel mensen weet te inspireren.

De Joodse machtshonger en geldzucht is nu door Mo voorzien van een geniepig en planmatig anti-Islam programma. En Geert Wilders is niet meer dan een zetbaas van Israël.

Mo, hou toch op met die onzinverhalen. Ga iets nuttigs doen. Tuinieren, met je kleinkinderen naar de Efteling, duiven houden of voor mijn part de geraniums thuis water geven. Een aanbeveling die trouwens ook geldt voor Gretta en Dries. Kies simpeler en nuttiger activiteiten dan blijven Godwinnen en oppimpen van de wanstaltige theorie van de Joodse wereldwijde samenzwering met een vleugje Geert.

Of ga bijvoorbeeld de strijd van je broeders en zusters in Arabische landen om democratie eens steunen. Misschien dat ze dat prettig vinden. Dan komt het toch nog een beetje goed met je, Mo.

17 comments

 1. Ja Mo, of ga naar jonge Hollandse meisjes opzoeken die met oude Moslims willen trouwen voor een verblijfsvergunning!!!!
  Dat deed u vroeger tenminste Mo, het was u alleen niet gelukt…God Zij dank! en God dank mijn moeder!

 2. Heb Rabbae nooit serieus genomen.Eind jaren ’80 van de vorige eeuw wilde hij Salman Rusdie’s De Duivelsverzen ook laten verbieden als hij de enige moslim van Nederland was. Geen aandacht meer aan schenken, dat vindt hij volgens mij prachtig.Maar ja, de media vinden hem nog altijd een dankbaar onderwerp, dus we schieten er weinig mee op. Zelf denk ik dat Rabbae last heeft van de Marokkaanse variant van Alzheimer.
  Ze zijn nog aan het uitzoeken wat dat precies is.
  Misschien moet Rabbae eens met onze enige en echte islamspecialist
  gaan praten, maar ik geef hem NUL kans…
  http://tinyurl.com/6krp8ou

 3. Goed stukje Asher, helemaal mee eens. Ik vrees alleen, dat Mr. Mo zelf je advies niet gaat opvolgen…
  Het blijft vreemd dat hij nog ‘volgelingen’ heeft die zijn geraaskal serieus nemen. Niet achter de geraniums, maar in een gesloten inrichting zou ik meer van toepassing verklaren..

 4. Dat Mohamed Rabbae zijn mond houd over de grote roerganger van Libië verbaast mij niet.
  Mohamed Rabbae heeft namelijk een verleden als communist gelijk de grote roeganger van Libië.
  De grote roerganger van Libië steunde de moslimrebellen van de Abu Sayyaf en spande ook nog samen met de communisten in de Filippijnen.
  De bedoeling was dat de moslims in het zuiden het leger dermate bezig hielden opdat de communisten olv Sison en Jalandoni de macht konden grijpen in de rest van de Filippijnen.
  De communisten van de Filippijnen (CPP/NDF/NPA) zijn trouwens in het verleden op zeker en vermoedelijk vandaag nog gesteund door Groenlinks dus de roerganger van Libië en de grote communistische roerganger van de Filippijnen (Sison) zijn bepaald geen onbekende van Mohamed Rabbae.

  Libya was a conduit for ransoms paid to Abu Sayyaf and other Filipino Muslim groups…[Libya] also offered money for ‘livelihood projects’ in its role in the 2000 hostage negotiations…this raises the possibility that Libyan money gets channeled to Abu Sayyaf.

  ILPS(Sison) CONDEMNS IMPERIALIST WAR OF AGGRESSION BY THE US, UK AND FRANCE AGAINST LIBYA AND ITS PEOPLE

 5. Het past in het patroon dat historicus Herf constateert.

  Hij schrijft in zijn boek ‘Nazi Propaganda for the Arab World’ dat Nazi Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog de steun van de Arabische wereld probeerde te krijgen door in te spelen op het daar al heersende antisemitisme. Na bestudering van duizenden Nazi-radio uitzendingen in het Arabisch in de periode 1939-1945 blijkt dat de Duitsers daarbij vooral teksten gebruikten uit de Koran, waarin wordt opgeroepen om de Joden uit te roeien.

  De Nazi’s probeerden de Arabieren hun woede te laten richten op het Britse mandaat over Palestina, waarbij ze beweerden dat de pogingen om daar een Joodse staat op te richten een onderdeel waren van het Joodse plan om “over de hele wereld te heersen”.

  De radio-uitzendingen vertegenwoordigen volgens Herf “één van de belangrijkste culturele uitwisselingen van de 20e eeuw.” De Nazi’s ontdekten dat ze politieke invloed in de Arabische wereld konden te krijgen door zich te concentreren op het bestrijden van het Zionisme.

  Hierbij werd de Arabische bevolking geindoctrineerd met allerlei complexe antisemitische samenzweringstheorien, die tot op de dag van vandaag door de meeste Moslims voor waar worden gehouden, en zelfs met succes ge(her)exporteerd zijn naar grote delen van de bevolking van met name Europa, maar ook de VS en de rest van de wereld.

  Rabbae kan zich duidelijk niet aan die invloed onttrekken.

 6. Ik vind het verhaal van Rabbae ‘over the top’ en paranoide, maar dit stuk en deze reacties evenzeer.
  Rabbae neemt het woord ‘jood’, laat staan ‘joodse wereldheerschappij’ itt zijn critici hier niet in de mond. ‘Antisemitisme’ is dan net zo’n gemakkelijke beschuldiging als Wilders van racisme beschuldigen.
  De link die Rabbae legt tussen de PVV en Israel is ook niet raar. Wilders zelf is altijd open geweest over zijn nauwe banden met Israel, zoals diverse andere PVV’ers ook. Daar is niets mis mee, dat mag. Net als de banden die Wilders met conservatief rechts (Pamela Geller etc.) in de VS heeft.
  Wilders sympathie voor Israel zal er absoluut voor zorgen dat zijn agenda in grote mate overeen komt met die van de (extreem)rechtse partijen in Israel. Hem daardoor een instrument van Israel noemen is echter een belachelijke complottheorie.
  Maar hou alsjeblieft ook op met iedere kritiek op Israel antisemitisme noemen, daarmee hol je het begrip uit. Ik vind bijvoorbeeld wat er in de voetbalstadions gebeurt een veel pijnlijkere en gevaarlijkere vorm van antisemitisme dan de gedachtenkronkels van deze oude man.

  • Kritiek op Israel: daar is natuurlijk niets mis mee. Dit artikel is geen aanklacht tegen Israelkritiek. Hier gaat het om het weergeven van een mijns inziens abjecte denkwijze van iemand die daarover zélf de publiciteit heeft gezocht. Hij heeft het recht dat te doen. Ik heb ook het recht die denkwijze te analyseren en in zijn essentie weer te geven. Rabbae schrijft aan de staat Israel bepaalde stereotypen toe: algemene moslimhaat, racisme, een vèrgezochte complottheorie, het omkopen van westerse politici en een misdadige agenda. Rabbae hanteert bovendien veel hogere morele standaards voor Israël dan voor andere staten in de regio. Ook een bijzonder kenmerkend fenomeen. Dat hij daarbij bewust de term “Joden” vermijdt is voor mij niet doorslaggevend. Het gaat om de wijze van denken die wordt toegepast. Zie over dit mechanisme ook een uitstekend artikel van Emmanuele Ottolenghi http://brabosh.com/2010/05/08/anti-zionisme-is-antisemitisme

 7. Dank voor je reactie en dank voor de link. Natuurlijk heb je het recht om Rabbae’s denkwijze te analyseren – ik heb dat recht volgens mij ook helemaal niet ter discussie gesteld. Wel vind ik dat je slordig analyseert. Ik heb het filmpje een paar keer afgeluisterd, maar hoor Rabbae niet zeggen dat hij Israel moslimhaat of racisme toedicht. Wilders noemt hij wel een racist, maar je wou toch niet Wilders gelijkstellen aan Israel?
  Of hij Israel een hogere morele standaard toedicht dan andere landen in de regio zou ik ook niet durven te zeggen. Rabbae is notabene als politiek vluchteling naar Nederland gekomen omdat hij in Marokko voor democratisering streed. Hij heeft familie en vrienden achtergelaten omdat hij zich voor mensenrechten inzette.Het is wat gratuit om deze man van een dubbele standaard te betichten.

  Je stelt de essentie weer te geven van zijn verhaal. Die stelling zou ik niet voor m’n rekening durven nemen. Je interpreteert er vrolijk op los en trekt conclusies die juist zouden kunnen zijn, maar evengoed de plank volledig mis kunnen slaan. In die zin doe je precies hetzelfde als Rabbae.

  • Ik zou niet weten hoe je de stelling van Rabbae dat Israel alle moslims uit Europa wil verdrijven en daarvoor Wilders inzet anders moet interpreteren dan dat Israel moslimhaat predikt. Wat de dubbele standaard aangaat: ik hoor Rabbae (zelden tot) nooit over onderdrukking en andere misstanden in Arabische staten klagen. Me dunkt dat er dan een dubbele standaard wordt gehanteerd.

   • Nog iets over misstanden in Arabische staten: ben benieuwd hoelang deze meneer met lef nog probleemloos over straat kan.
    http://tinyurl.com/4lcfkkx
    Hij roept nl. in niet mis te verstane bewoordingen op tot verzet tegen een overbekende kliek.

 8. Rabbae maakt zichzelf al jaren onmogelijk. Helaas moet hij ook nu weer tonen dat zijn geestesziekte nog niet verdwenen is.

  Hoe verzin je het om op de dag tegen racisme je racistisch te uitten.

  Of denkt Rabbae dat hij niet kan discrimineren omdat hij een onder een etnische minderheid valt?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s