PVV laat Jodendom vallen in strijd tegen de Islam

(eerder gepubliceerd op VK Opinie, 27 juni 2011) 

De onvoorwaardelijke steun van de PVV voor het verbod op onverdoofd slachten laat zien dat de liefde van deze partij voor Israël en het Jodendom alleen met de mond wordt beleden. Ik zal het maar eerlijk toegeven: ik heb me ernstig vergist in de PVV van Geert Wilders. Ik heb zijn recht op vrije meningsuiting altijd verdedigd, hoewel ik het op veel punten met hem oneens ben.

Maar ik ben ernstig teleurgesteld in de gevoelloze manier waarop de PVV in de discussie over het verbod op rituele slacht met het Jodendom en de Joodse tradities is omgesprongen. De onvoorwaardelijke steun van de Partij voor de Vrijheid aan de staat Israël blijkt niet vergezeld te gaan van respect of liefde voor het Jodendom.

Doodgezwegen
In de discussie rond het wetsvoorstel inzake onverdoofde slacht was de PVV van begin af aan voorstander van een verbod. Op geen enkel moment heeft de PVV daarbij begrip getoond voor de grote gevolgen die het voorstel heeft voor met name orthodoxe Joden. De PVV heeft zich niet uitgelaten over het feit dat veel Joden zich door het komende slachtverbod in de kern van hun Joods-zijn voelen aangetast. Deze consequentie is in feite doodgezwegen. Ik heb de PVV de afgelopen maanden niet kunnen betrappen op een spoortje van empathie, hoe rudimentair dan ook, voor de Joden die getroffen worden door het verbod op de rituele slacht.

Dat is op zijn minst opmerkelijk voor een partij die de belangen van Israël en van het Joodse volk zo hoog in het vaandel zegt te hebben staan. Beide zaken kunnen dus in de visie van PVV los van elkaar worden gezien. Je kan blijkbaar het Jodendom bewust in zijn vrijheid inperken en tegelijkertijd benadrukken dat je een vriend van Israël bent en de belangen van het Joodse volk verdedigt. In die redenering wringt het een en ander.

Spreekverbod
Geert Wilders heeft de inbreng van de PVV in het slachtdebat bewust heel strak geregisseerd. De klus was volledig en exclusief toebedeeld aan Dion Graus. Alleen hij mocht in de openbaarheid het woord voeren over het onderwerp. Collega Kamerlid Wim Kortenoeven, oud-medewerker van het CIDI en zeer goed bekend met de Joodse gemeenschap in ons land, lijkt een spreekverbod te hebben gekregen. De PVV-fractie schijnt verdeeld te zijn over het slachtverbod, maar sloot de rijen in opdracht van de fractievoorzitter.

Dion Graus, de ultieme dierenvriend, kreeg de vrije hand. Hij gebruikte in de Tweede Kamer de retorische woorden “dit is rituele marteling” om zijn standpunt over het onverdoofd slachten kracht bij te zetten. Dat standpunt was dus heel duidelijk.

Kruistocht
Ik heb mij afgevraagd hoe de discrepantie tussen de vermeende onvoorwaardelijke steun van de PVV aan Israël en het Joodse volk te rijmen is met het enthousiasme van de partij voor het verbod op ritueel slachten. Ik heb daar niet lang over hoeven na te denken.

Het antwoord is even wrang als eenvoudig. De PVV is bezig met een kruistocht tegen de Islam, die zij als een verderfelijke en misdadige ideologie beschouwt. Daarover is de laatste jaren genoeg gezegd. Door Geert Wilders zelf, door zijn kompaan Martin Bosma en andere PVV-ers. Allemaal duidelijk na te lezen in het verkiezingsprogramma van de PVV. Het verzet van Geert Wilders tegen de Islam is eigenlijk de raison d’être van de PVV. De commotie hierover leidde tot het veelbesproken haatzaaiproces tegen Wilders.

Anti-Islam maatregel
In zijn ijver om het de Islam zuur te maken, richt Wilders zijn pijlen op alle zichtbare manifestaties van deze religie. Boerkaverbod, kopvoddentax, stop op moskeeënbouw. Onder zichtbare Islam valt bij uitstek ook de islamitische rituele slacht, de halalslacht. De onverdoofde slacht van vee met een mes, uitgevoerd door een Moslim. Toen de Partij voor de Dieren met een initiatief-wetsvoorstel kwam om de rituele, onverdoofde slacht te verbieden, greep Wilders deze kans dan ook met beide handen aan.

De PVV kreeg een anti-Islam maatregel kant en klaar op een presenteerblaadje aangeboden. Nee zeggen was geen optie. Het was scoren voor open doel. De islam een gevoelige klap toedelen via het dierenwelzijn en ook nog wel met de steun van alle seculiere partijen. Mooier kan niet.

Schade
Er was alleen één probleempje. Door het aanvaarden van dit voorstel wordt in principe ook de Joodse rituele slacht, de sjechita, verboden. Een slachtmethode die op essentiële onderdelen verschilt van de halalslacht en juist met het oog op beperking van het lijden van het dier wordt uitgevoerd. Dit vuiltje nam de PVV op de koop toe. Zij beschouwt dit als onvermijdelijke collateral damage.

Schade die geaccepteerd wordt met het oog op het hogere doel dat wordt nagestreefd. Dat doel is: de Islam de wereld uit, om te beginnen in Nederland. Maar het lijkt niet alleen een kwestie van ongelukkig toeval te zijn dat de PVV zich niet echt druk maakt over de gevolgen van het slachtverbod voor de godsdienstbeleving van Joden. Er is volgens mij meer aan de hand.

Motief
Wilders steunt Israël niet zozeer uit liefde of respect voor het Jodendom. Hij heeft een politiek motief. Hij ziet Israël vooral als democratisch bastion dat strijdt tegen de aspiraties van de Islamitische dictaturen in het Midden-Oosten. Die symboolfunctie van Israël is voor hem en zijn partij van groot belang en veel wezenlijker dan het Joodse karakter van Israël. Het kleine democratisch land dat zich verdedigt tegen de Islamitische tsunami. Dat is de beeldspraak en de framing waarmee Wilders zich profileert. Zijn onvoorwaardelijke steun voor Israël is dan ook niet ingegeven door een diepe interesse in het Jodendom of respect voor de Joodse religieuze traditie. Israël en het Joodse volk zijn voor de PVV vooral mooie metaforen voor de strijd tegen de islam.

Dupe
Daarom kan het dus gebeuren dat een zelfverklaarde politieke vriend van Israël en het Joodse volk er geen probleem in ziet om voor een verbod op de rituele slacht te stemmen. Een verbod dat niet alleen de Moslims raakt (‘bedoeld effect’), maar ook de Joodse gemeenschap (‘jammer, maar helaas’). De heilige strijd tegen de Islam staat voor de PVV immers voorop en dat rechtvaardigt veel. Zelfs dat een kleine groep Joden er nu de dupe van wordt.

Ik neem de liefde van Wilders’ PVV voor Israël en het Joodse volk dus voortaan met een fikse korrel zout. De ontluisterende opstelling van de Partij voor de Vrijheid bij de behandeling van het wetsvoorstel tegen onverdoofd slachten geeft me daar alle reden toe. De vrijheid die de PVV voorstaat is niet de godsdienstvrijheid. Dat geldt in ieder geval voor de Islam, maar sinds kort ook voor het Jodendom.

Advertenties

12 comments

 1. Het zou me niets verbazen dinsdag 28 juni 2011 de Partij van de Arabieren (PvdA) opeens tegen het wetsvoorstel te zien stemmen.
  Deze grootste religieuze politieke partij in Nederland met een enorme aanhang onder de mohammedanen (ergo : PvdA is de grootste islam-partij in Nederland) kan het zich politiek gezien niet veroorloven tegen de belangen van de mohammedanen in Nederland te stemmen. Vooral ook omdat in PvdA-kringen wordt beseft dat het CBS ons onjuist informeert over de aantallen mohammedanen in Nederland. CBS telt er 850.000, maar binnen de Partij van de Arabieren (PvdA) rekent men met ministens twee miljoen mohammedanen in Nederland medio 2011.

  • Dat de PvdA de Arabieren vertegenwoordigt kan ik niet bevestigen. Maar als ooggetuige kan ik wel bevestigen dat Job,tijdens de verkiezingskoorts op de Beverwijkse Bazaar (in de volksmond de Zwarte Markt geheten) te zien was. Zijn propaganda team, dat hem begeleide, gekleed in fel rode jassen probeerden daar het bezoekerspubliek te interesseren voor de standpunten van zijn partij.. Of de folder die ze uitdeelden in het Arabisch was geschreven, en of hij aldaar ook nog even een gratis gekregen broodje Sharma en/of Kebab heeft gegeten is mij onbekend.

 2. Ach wat een onzin. Geert Wilders en zijn PVV zijn welliswaar geen heiligen maar Wilders is een goede Israel vriend. Niet iedereen in de PVV is gek op joden maar dat hoeft ook niet. Hopelijk zullen de kamerleden een verantwoordelijk besluit nemen.

 3. dag meneer asher,

  ik las uw bijdrage over de PVV en de joodse gemeenschap in nederland en israel.

  ik denk dat het van belang is dat u kennis neemt van mijn analyse, in een serie bestaande uit uiteindelijk 9 delen, van het werk van martin bosma ‘de schijn-elite van de valse munters’ waarbij ik, in deel 3 (link staat beneden) tot dezelfde conclusie kom als u: de pvv ziet de joodse gemeenschap en israel alleen maar als instrument in zijn niet aflatende anti islam politiek.

  een reactie van u zou ik waarderen.

  jan jaap de ruiter
  janjaapderuiter@yahoo.com

  link (andere delen staan onder de link):

  http://www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=13&messageID=6248

 4. Geachte heer Asher,

  ik lees uw bijdragen met veel plezier, maar nu vliegt u wat kort door de bocht en zijn uw conclusies zelfs belachelijk. Omdat u uw zin niet krijgt? Wat is dat nu weer?

  De vrijheid van godsdienst betekent niet dat geloofswetten boven burgerlijke wetten gesteld mogen worden. Wie vrijheid van godsdienst interpreteert als vrijheid om geloofswetten boven de burgerlijke wetten te stellen, is een slechte burger. Bovendien wordt het ritueel slachten niet verboden, het mag alleen niet meer onverdoofd.
  Een verbod op ritueel slachten betekent geen afscheid van verdraagzaamheid en tolerantie, maar een overwinning van de beschaving op dieronvriendelijke tradities.

  Mvg,
  Bart Mikkers.

  En ik ga uw bijdragen vanaf nu echt niet met een korreltje zout lezen.

  • Verdoofd slachten is helemaal niet een teken van hogere beschaving. Wat een verwaandheid meet de seculiere mens van heden zich aan tegenover de waardigheid van duizenden jaren oude tradities. Iedereen kan weten dat de kosjere slacht nagenoeg pijn- en stressloos is. Het dier wordt op een eerbiedige wijze behandeld, naar zijn waardigheid als schepsel van HaSjeem. Er vindt geen mishandeling plaats. Het dier wordt niet verminkt zoals gebeurt met de gewelddadige verdoving door een slagpin. Het dier wordt niet in tegenwoordigheid van andere dieren geslacht, zoals gebeurt in seculiere slachthuizen. Het wordt niet als een massaprodukt behandeld en het wordt niet machinaal geslacht. Voorafgaande aan de slacht wordt het goed behandeld, zodat het geen gebreken vertoont. Er zijn namelijk tal van laesies die het dier volgens de joodse wet ongeschikt maken voor de slacht. Daar kan de seculiere behandeling van dieren nog heel wat van leren.

   In het westerse superioriteitsgevoel is het aloude hellenistische syndroom werkzaam is, de idee dat de westerse beschaving superieur is aan alle andere en zeker aan de joodse. Dat was voor Antiochus Epiphanes al reden om de kosjere slacht en de besnijdenis en nog veel meer joodse observanties te verbieden. Maar hij is roemloos ten onder gegaan. En zo gaat het telkens weer. Op den duur worden alle vijanden van het Jodendom en van het joodse volk bijgezet in de galerij der infamen en belanden zij op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

   Telkens opnieuw wordt het Jodendom geconfronteerd met vijandige ideologieen, hetzij seculier hetzij religieus van aard. Deze zijn evenzovele verblindingen, die telkens weer hetzes ontketenen tegen het joodse volk. Toch, op de lange duur, overwint het Jodendom steeds weer. Waarom? Omdat het zichzelf blijft. Het verandert niet. De ideologieen komen en gaan, en de volkeren lopen de ene keer achter deze mode aan en dan weer achter een andere. Iemand die steeds dezelfde richting aanhoudt wint het op den duur van tienduizenden anderen die maar wat ronddarren. Dat is het geheim. In de grote massa’s zit geen stuur. In het Jodendom zit wel stuur, dat is de onveranderlijke, eeuwige Torah.

   De hetze tegen het rituele slachten is door niets anders ingegeven dan door het eigen slechte geweten van de seculiere slacht, die allerminst humaan is, van de walgelijke bio-industrie, en van heel de gewetenloze en machinale behandeling van dieren in de westerse voedselindustrie. Er moesten zondebokken gezocht worden om het eigen morele falen te verbloemen. Die vond men in de rituele slacht van Joden en Moslims, en zo konden deze groepen als barbaren neergezet worden tegenover de o zo nette westerse beschaving (die echter in werkelijkheid van God noch gebod iets weet en haar eigen geestelijke inhoud allang verloren heeft en alleen nog berust op geweld, techniek en organisatie).

   De naiviteit van de seculieren zou ontroerend zijn als ze in werkelijkheid niet zo diep triest was. Het onvermogen om de eigen geestelijke leegte en kortzichtigheid onder ogen te zien is verbijsterend. Ooit werd het nederlandse volk opgevoed met Bijbels geinspireerde normen die een grandeur en gratie aan het gewone leven gaven. Van deze grandeur is helaas niets over. De moderne seculiere mens toch in een klein onbenullig wereldje, die gekenmerkt wordt door een ziekelijke haat tegen alles wat anders is en nog verbonden is met een groot verhaal.

 5. Ik denk dat Wilders wel degelijk om de joden zelf geeft, niet alleen omdat Israel het eerste bastion is tegen een oprukkende islam.

  Maar het kan goed zijn dat hij weinig heeft met het orthodoxe jodendom. Persoonlijk ben ik ook niet van de strengreligieuze voorschriften uit vervlogen tijden die de gelovige van nu constant in botsing brengen met zijn huidige omgeving. Waarom vasthouden aan zulke regels? Dat is hetzelfde als wanneer moslims vasthouden aan hun bikkelharde teksten in de koran, omdat ze per se willen vasthouden aan die oude teksten. Aanpassing aan de moderne tijd, wat is er mis mee? Maar ja, ik ben niet gelovig, zou het ook nooit kunnen zijn.

  Het verbod had van mij niet gehoeven. Controle op een goede slacht (in alle gevallen) was beter geweest. Toch vind ik het niet erg fijngevoelig van jouw kant om nu gelijk Wilders – of mensen die ongeveer dezelfde houding hebben – als jood-onvriendelijk neer te zetten. Dat is intellectueel toch wat te kort door de bocht. De gevoelens erachter begrijp ik daarentegen heel goed.

  Vr. Gr.
  Martine

 6. Godsdienstvrijheid is geen vrijbrief voor ongehoorde dingen die heden ten dage ter discussie staan. Zo was het weigeren van een bloedtransfusie voor een bepaalde groep christenen ook toegestaan totdat dat ter discussie stond en verboden werd.
  Persoonlijk denk ik dat slachten ook met respect op een andere wijze tot stand kan komen. In den beginne………waren er geen andere mogelijkheden, heden ten dage wel!
  Wilders niet serieus nemen is aan u, ik neem hem persoonlijk wel heel serieus…..andere politieke partijen ook overigens, zij maken allen namelijk de dienst uit!
  Net als Dhr Wilders ben ik voor Israel en tegen alle vijanden van Israel.

 7. Ik geloof absoluut dat Wilders Israël-gezind is, misschien ook vanwege het feit dat er van moeders kant Joods bloed in de familie zit. Zijn afkeuring van ritueel slachten zit ‘m niet alleen in het feit dat hij consequent moet zijn tov halal slachten, maar komt ook voort uit oprechte dierenliefde waarvan hij o.a. blijk gaf met zijn animal cops.
  Alsof je geen vriend van Nederland zou zijn, omdat je bijvoorbeeld tegen het dieronvriendlijke kivietseieren zoeken bent.

 8. Is ritueel slachten eigenlijk wel zo dieronvriendelijk? Een scherpe snede in de hals. Door bloedverlies treed er direct shock op. (half bewusteloos cq verdoofd. Misschien is het goed om hier wetenschappelijke deskundigen aan het woord te laten. Als je ziet hoe het er in slachthuizen bij niet Joden en Moslims aan toe gaat, dat is vaak schrijnend.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s