Over mij

Ik ben historicus, columnist en publicist. Ik schrijf op Ashers Ongenoegen over politiek, religie en maatschappij.

Ik ben niet partijgebonden. Ik schrijf over actuele politieke gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen. Mijn aandacht gaat vooral uit naar politieke filosofie, de invloed van religie op maatschappij en politiek, de problemen van het multiculturalisme, Jodendom en Israël, en antisemitisme in al zijn verschijningsvormen.

Ik heb onder meer gepubliceerd op Israned, De Dagelijkse Standaard, De Republiek Allochtonië, Brabosh, Het Vrije Volk, Liberale Media, VK Opinie, De Jaap/The Post online en in de Volkskrant. Mijn Twitternaam is @benavra.

Gehele of gedeeltelijke overname van teksten uit Ashers Ongenoegen voor publicatie op andere websites of in schriftelijke media als dag- en weekbladen kan alleen plaatsvinden nadat toestemming is verkregen van de auteur en onder de voorwaarde dat er expliciet wordt verwezen naar de bron: Ashers Ongenoegen, https://asherbenavraham.wordpress.com. De teksten blijven intellectueel eigendom van de auteur. 

Ik behoud mij het recht voor om reacties niet te plaatsen of in te korten wannneer naar mijn mening de reactie off-topic is, gebruikt wordt als reclamemiddel voor andere websites, de grenzen van de betamelijkheid worden overschreden, op de man wordt gespeeld of nodeloos wordt gekwetst. Deze afweging maak ik zelf en ik treed er niet over in discussie.

Advertenties